icShop Logo
Welcome, ( 登入 or 註冊 )
 
0

CATEGORIES

IC粉絲專業
IC官方社團
萊吧粉絲專業
萊吧官方社團
萊吧官方網站

暢銷商品排行
電源 美規 12V 1A 外徑5.5 內徑2.1
$ 150.0 元


  • All items
     
總頁數:  1  2  下一頁 
368010800060
L防呆型 變壓器接頭- 1.3x3.5mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x 'L防呆型 變壓器接頭- 1.3x3.5mm'
368010800061
L防呆型 變壓器接頭- 1.7x4.0mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x 'L防呆型 變壓器接頭- 1.7x4.0mm'
368010800062
L防呆型 變壓器接頭- 2.1x5.5mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x 'L防呆型 變壓器接頭- 2.1x5.5mm'
368010800063
L防呆型 變壓器接頭- 2.5x5.5mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x 'L防呆型 變壓器接頭- 2.5x5.5mm'
368010800064
L防呆型 變壓器接頭- 3.0x6.5mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x 'L防呆型 變壓器接頭- 3.0x6.5mm'
368010800065
L型 變壓器接頭- 1.1x3.0mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x 'L型 變壓器接頭- 1.1x3.0mm'
368010800066
L型 變壓器接頭- 1.7x4.0mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x 'L型 變壓器接頭- 1.7x4.0mm'
368010800067
L型 變壓器接頭- 2.1x5.5mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x 'L型 變壓器接頭- 2.1x5.5mm'
368010800068
L型 變壓器接頭- 2.5x5.5mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x 'L型 變壓器接頭- 2.5x5.5mm'
368010800069
直型 變壓器接頭- 1.1x3.0mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x '直型 變壓器接頭- 1.1x3.0mm'
368010800070
直型 變壓器接頭- 1.7x4.0mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x '直型 變壓器接頭- 1.7x4.0mm'
368010800071
直型 變壓器接頭- 2.1x5.5mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x '直型 變壓器接頭- 2.1x5.5mm'
368010800072
直型 變壓器接頭- 2.5x5.5mm
變壓器,電源供應,插孔
$ 32.0 元
1 x '直型 變壓器接頭- 2.5x5.5mm'
368010800074
示波器電源 15V/0.5A AC/DC
$ 150.0 元
1 x '示波器電源 15V/0.5A AC/DC'
3680108000057
電源 美規 12V 1A 外徑5.5 內徑2.1
外徑5.5/內徑2mm
$ 150.0 元
1 x '電源 美規 12V 1A 外徑5.5 內徑2.1'
3680108000125
電源 美規 5V 2A 外徑5.5 內徑2.1
外徑5.5/內徑2.1mm
$ 150.0 元
1 x '電源 美規 5V 2A 外徑5.5 內徑2.1'
3680108000170
可調式變壓器DC 3-12V, 0.5A
可以調6種電壓 (3v,4.5v,6v,7.5v,9v,12v)DC,0.5A 
正負極可以交換, 
支援 2公 (2.5mm,3.5mm) 
    2 母 (5x2.5)mm,(5x2.1)mm 接頭

$ 158.0 元
1 x '可調式變壓器DC 3-12V, 0.5A'
368010800024
變壓器 DC24V 1A
A1-112410A 內正外負 110V 內徑2.1mm/外徑5.5mm
$ 189.0 元
1 x '變壓器 DC24V 1A'

每頁所顯示的項目數量 總頁數:  1  2  下一頁