icShop Logo
Welcome, ( 登入 or 註冊 )
 
0

CATEGORIES

LY62256PL-70LL DIP LYONTEK
$ 53.0 元

LP621024DM-70LL SMD
貨號:3680101004403
售價 : NT$ 68.0 元
製造商 :
產地:
適用運送方式 :
出貨時程: 【現貨+預購】如遇缺貨,預購交期為4~10個工作天(不含例假日)   


輸入數量 :
Add to wish list
產品上架時間 2008 九月 10 週三.

20顆-4.7KΩ 1206精密電阻
晶片型電阻,SMD,貼片式,1% 1206 電阻
$ 11.0 元
1 x '20顆-4.7KΩ 1206精密電阻'
20顆-1.5KΩ 1206精密電阻
晶片型電阻,SMD,貼片式,1% 1206 電阻
$ 11.0 元
1 x '20顆-1.5KΩ 1206精密電阻'
20顆-4.7Ω 1206精密電阻
晶片型電阻,SMD,貼片式,1% 1206 電阻
$ 11.0 元
1 x '20顆-4.7Ω 1206精密電阻'
20顆-20KΩ 1206精密電阻
晶片型電阻,SMD,貼片式,1% 1206 電阻
$ 11.0 元
1 x '20顆-20KΩ 1206精密電阻'
20顆-560Ω 1206精密電阻
晶片型電阻,SMD,貼片式,1% 1206 電阻
$ 11.0 元
1 x '20顆-560Ω 1206精密電阻'
20顆-200Ω 1206精密電阻
晶片型電阻,SMD,貼片式,1% 1206 電阻
$ 11.0 元
1 x '20顆-200Ω 1206精密電阻'
20顆-33Ω 1206精密電阻
晶片型電阻,SMD,貼片式,1% 1206 電阻
$ 11.0 元
1 x '20顆-33Ω 1206精密電阻'
20顆-100KΩ 1206精密電阻
晶片型電阻,SMD,貼片式,1% 1206 電阻
$ 11.0 元
1 x '20顆-100KΩ 1206精密電阻'